Kvalitetskontroll

För oss är det viktigt att hålla en hög kvalitet i våra leveranser. MVG utför olika typer av kvalitetskontroller (QC) för att säkerställa att våra produkter uppfyller våra kunders krav och behov. Kvalitetskontrollen utförs maskinellt och visuellt av våra mycket erfarna specialister.

Vad står QC för?

QC står för Quality Control.
Det är en procedur eller en mängd av olika procedurer som är avsedda för att säkerställa att en tillverkad produkt eller utförd tjänst, följer vissa typer av kvalitetskriterier. Det kan även handla om att uppfylla kundens krav på produkten eller tjänsten. Kvalitetskontroll kan även liknas vid en kvalitetssäkring, skillnaden är att man i en kvalitetskontroll hänvisar till inspektionen av dessa element medan man i en kvalitetssäkring hänvisar till att specifika krav har uppfyllts.

En kvalitetskontroll är en process som ofta används inom tillverkningsindustrin för att säkerställa att en produkt eller tjänst uppfyller vissa krav och förväntningar. Man brukar dela upp ett arbete i två olika delar:

– Tillverkning

– Kvalitetskontroll

En kvalitetskontroll görs oberoende av två olika avdelningar som separat bedömer själva arbetet och kvaliteten. För att avgöra kvaliteten så använder man ofta en serie av olika mätpunkter och sedan sker bedömningen enligt en binär skala – godkänd eller icke godkänd. Det är inte heller helt ovanligt att man använder en flergradig skala som till exempel 1 till 5. Kvalitetskontrollen görs av en maskin eller av människor, det kan variera beroende på vad som skall kontrolleras.

Om du är nyfiken på att veta mer om MVG:s kvalitetskontroll så är du varmt välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här på sidan eller så klickar du in dig här.

Alla uppdrag är varmt välkomna till oss. Inget uppdrag är för krångligt eller för enkelt för oss.

Vi ser fram emot att hjälpa er! 

Kontakta oss

Vi är alltid redo att hjälpa er vidare!

Jag vill diskutera:


    Kontakta oss