Motala Verkstad Group – den gemensamma vägen framåt!

MVG är en stor aktör inom tung- och medeltung bearbetande industri och är en premiumleverantör av produkter och tjänster. Tillsammans med underleverantörer, kunder och partners tar vi oss an stora, komplexa helhetsåtaganden. MVG har under de senaste åren genomfört flera positiva förändringar inom koncernen för att på ett ännu bättre sätt kunna möta marknadens ökade krav på hög kvalitet och leveransprecision. I detta arbete har MVG haft en tydlig strävan efter att bli mer kostnadseffektiva samt att ytterligare förbättra flexibiliteten vid koncernens samtliga bolag. Extern kommunikation har också blivit en allt mer central del av vårt arbete då vi ser vikten av att i ett tidigt skede, och på ett tydligare sätt, kunna förmedla vårt erbjudande inom bl.a. service, bearbetning, avancerad svetsning och kvalificerat montage.

På vår nya hemsida kan ni läsa mer om Sjölanders Mekaniska med deras kvalificerade svetsningskapacitet och om Lidköpings Mekaniska med deras utomordentliga precisionsverkstad. Lär dig mer om Blue Future och deras höga kompetens samt flexibilitet inom marin- och turbinservice, och inte minst om Motala Verkstad som har snart 200 år lång erfarenhet av imponerande industriprojekt i ryggen. Vi är såklart stolta över att på ett inspirerande sätt presentera våra skickliga enheter med deras signifikanta erbjudanden.

Vi menar att partnerskap är nyckeln till en ömsesidig framgångsrik verksamhet! Tillsammans med våra kunder vill vi inom MVG vidareutveckla och stärka de gemensamma affärsmässiga intresseområdena på marknaden. Genom allianser skapar vi ett strategiskt partnerskap, där MVG tillhandahåller expertis inom tung- och medeltung bearbetning men också inom service och eftermarknad. Genom partnerskapet ser MVG en möjlighet till positionering som gör att ett bredare spektrum av möjligheter blir tillgängliga både för oss och inte minst för våra kunder.

Vi önskar våra kunder, partners och underleverantörer en fantastisk sommar!

Motala Verkstad Group AB (MVG) bygger hemsida för framtiden!

MVG har under de senaste åren genomfört flera positiva förändringar inom koncernen för att på ett ännu bättre sätt kunna möta marknadens ökade krav på kvalitet och leveransprecision. I detta arbete har vi haft en tydlig strävan efter att bli mer kostnadseffektiva samt att ytterligare förbättra våra dotterbolags flexibilitet. Extern kommunikation har också blivit en allt mer central del av vårt arbete, då vi ser vikten av att i ett tidigt skede och på ett tydligare sätt kunna förmedla vårt erbjudande. Detta för att snabbare kunna fånga upp er, våra nya kunder och affärspartners.

Vid framtagandet av den nya hemsidan har grundläggande kravställningar bland annat varit att den ska var lättnavigerad, att den tydligt ska presentera koncernens förmågor och erbjudanden samt att det ska vara enkelt för er att kontakta oss. Utöver det har hemsidan blivit mobilanpassad, för att göra den tillgänglig på flera typer av plattformar. Detta i samband med att ikonen för förfrågningar återfinns i det övre högra hörnet på samtliga sidor, hoppas vi leder till ännu mer frekventa kunddialoger. Ikonen leder direkt till ett formulär där ni kan lämna in en kundförfrågning som besvaras av oss snarast möjligt.

Vi hoppas att den nya hemsidan ska fånga ert intresse och att vi genom en visuellt mer tilltalande presentation av vår verksamhet, kan hitta nya samarbetsmöjligheter med er. Arbetet med hemsidan fortgår kontinuerligt och vi tar gärna emot tips eller synpunkter på hur den kan förbättras genom vårt webbtipsformulär.

MEUS LIBERI TRIPUDIUM AB (”MLT”) SKAPAR MELLANSVENSK INDUSTRIGRUPP AB (”MIAB”) MED SIKTE PÅ INDUSTRIELL UTVECKLING OCH FÖRVÄRV

MLT har fattat beslutet att dela upp sin verksamhet i två delar, dels corporate finance rådgivning genom det helägda dotterbolaget MLT Corporate Finance, dels industriella investeringar genom dotterbolaget Mellansvensk Industrigrupp AB. Ytterligare information finns under följande länk.

MEUS LIBERI TRIPUDIUM AB (”MLT”) SKAPAR MELLANSVENSK INDUSTRIGRUPP AB (”MIAB”) MED SIKTE PÅ INDUSTRIELL UTVECKLING OCH FÖRVÄRV | Meus Liberi Tripudium AB (mynewsdesk.com)

Motala Verkstad Groups verksamhet i AB Motala Verkstad utser VD för framtiden

Motala Verkstad Group AB (”MVG”) har under de tre senaste åren målmedvetet arbetat med produktionseffektiviseringar, kvalitetsförbättringar och fördjupade samarbeten med våra nyckelkunder. Under början av 2020 drabbades vi dock som många andra företag av en osäker period beroende på den pågående pandemin. Situationen kulminerade under våren och koncernen valde då att genomföra en företagsrekonstruktion. Tack vare ett brinnande engagemang hos personalen och en oerhört stark uppslutning från både kunder och leverantörer lyckades rekonstruktionen och koncernen har gått stärkt ur de utmaningar som rekonstruktionen innebar med reducerad kostnadsmassa och uppdaterade avtal med de största kunderna. Det innebär också att framtiden för ett av landets mest anrika industribolag AB Motala Verkstad och dess anställda är säkrad.

Motala Verkstad Group AB återgår till normal verksamhet efter avslutad rekonstruktion

Tingsrätten i Östergötland beslutade fredagen den 31: a juli om det ackordsförslag som MVG AB tillsammans med sina borgenärer föreslagit, och godkänt detsamma. Det betyder att MVG nu kan återgå till normal verksamhet.

Det var under påsken i år som MVG försattes i rekonstruktion bland annat på grund av effekter av Covid-19. Samtidigt försattes även tre av MVG’s dotterbolag i rekonstruktion. Åtgärderna var sprungna ur att skydda en verksamhet som har framtiden för sig, mot kortsiktiga likviditetsmässiga problem.

Genom ett nära samarbete med våra borgenärer, kunder och leverantörer som alla stöttat processen har MVG kunnat gå ur rekonstruktionen, och står nu starkare än på länge för att möta framtiden. Bolaget har tillsammans med dotterbolagen sedan rekonstruktionsstarten aktivt arbetat tillsammans med flertalet av de viktigaste samarbetspartnerna och kunder för att gemensamt finna åtgärder som förbättrar förutsättningarna för en långsiktig lönsamhet och positivt kassaflöde. Orderingången för gruppen har under rekonstruktionsperioden som en konsekvens av detta varit mycket god, då många nyckelkunder har valt att öka volymerna och i en del fall tidigarelägga projekt för att underlätta rådande situation och fortsatt stödja driften i MVG. Vi ser i denna process ett förnyat och förstärkt partnerskap med våra viktigaste partners, något vi är både stolta och tacksamma över.

MVG har under rekonstruktionsprocessen initierat en rad åtgärder för att effektivisera organisationen och dra ner kostnadsmassan. Några av dessa är fullt implementerade men arbetet kommer även fortsätta under hösten med stor intensitet. Inom den närmsta tiden kommer förmodligen även resterande koncernbolag att avsluta sina rekonstruktioner framgångsrikt, varefter hela MVG koncernen är tillbaka i normal verksamhet. Med detta på plats ser vi fram emot hösten med tillförsikt.

Vi vill också tacka alla våra partners, kunder och leverantörer som bidragit till att rekonstruktionen kunnat på ett positivt utfall. Genom att fortsatt arbeta tillsammans hoppas vi på sikt kunna återgälda det förtroende ni visat för MVG med dotterbolag.

Marcus Sandling
Koncernchef MVG

EnglishSwedish

Kontakta oss