Vår vision

Vår Vision för 2025: MVG – Norra Europas Ledande Expert inom Tung- och Medeltung Bearbetning

MVG strävar mot att bli den främsta aktören inom tung- och medeltung bearbetning i norra Europa senast år 2025. Vi har målsättningen att bli den självklara valet när det gäller genomförandet av stora projekt och komplexa helhetsåtaganden.

Med en stark tradition av utmärkt kundkommunikation och högklassiga leveranser har MVG skapat långsiktiga affärsrelationer och partnerskap inom nytillverkning, service och eftermarknad. Vår koncern fortsätter att expandera framgångsrikt och kontinuerligt, både genom organisk tillväxt och strategiska förvärv.

Vid MVG är vi starkt engagerade i människor och miljö. Vi är drivande inom branschen när det kommer till att främja långsiktig hållbarhet. Vi tror på en framtid där våra prestationer skapar en positiv inverkan för både våra kunder och vår planet.

Kontakta oss

Vi är alltid redo att hjälpa er vidare!

Jag vill diskutera:


    Kontakta oss