3D-Scanning

För vår kvalitetskontroll av blad- och pumphjulsreparationer använder vi 3D-skanning. 3D-filen analyseras och jämförs med den ursprungliga ritnings- eller stegfilen och utdata kommer att vara en detaljerad mätrapport. Filen som skapas från 3D-skanningen kan också användas för att skapa en CAD-fil eller ritning av din produkt.

Projektledning

Vi erbjuder erfarna projektledare för ledning av såväl inhousearbete som vid större åtaganden on site. I denna tjänst ingår planering, genomförande och uppföljning av projekt.

Design & konstruktion

Våra erfarna konstruktörer kan genom sin gedigna branscherfarenhet bidra med adekvat teknisk kompetens för utveckling av produkter samt förslag till konstruktionsförbättringar. Detta arbete sker främst med stöd av CAD-program och 3D-scanning. 

Marin service

MVG genomför översyn och reparation av alla typer av propellrar, från små färjor upp till stora offshore-plattformar. Oavsett hur stora eller små de är går de igenom samma reparationsprocess. Alla reparationsförfaranden utförs i nära samarbete med gällande klassificeringar och följs upp med detaljerade rapporter.

Hydroservice

Genom lång erfarenhet av att arbeta med stora vattenkraftverk har vi byggt upp kunskap som gör det möjligt för oss att tillhandahålla ett högkvalitativt servicealternativ för all typ av vattenkraft. Våra lösningar är tids- och kostnadseffektiva, vi utför arbetet i rätt tid och vi har den service och know-how som krävs!

Service Broar & Infrastruktur

MVG har lång erfarenhet av att bygga och underhålla broar. Motala Verkstad har byggt ca 90% av Sveriges öppningsbara broar! Vårt erbjudande består idag av projektledning, service och underhåll av alla typer av broar samt tillverkning av detaljer till öppningsbara broar. VI stödjer kunder som befinner sig i en utvecklingsfas och där deras volymer inte gör det lönsamt med egen service, alternativt de kunder som utvecklar nya produkter och söker stöd under tiden man bygger egen organisation/produktionslinje.

Pumpservice

MVG utför renovering av processpumpar genom reparation av impellrar samt lager- och tätningsbyten. Renoveringsarbetet kan i stort utföras med samma procedurer som en vattenjetrenovering, där stor kompetens finns.

Industriservice

MVG har de senaste åren arbetat inom segmentet Industriservice vilket avser resursstöd till framförallt ingenjörs- och utvecklingsföretag. Området möjliggör en betydande resursutjämning samt en möjlighet att slussa in nya resurser då kompetensbehovet ofta är lika högt ställt som inom övriga delar av verksamheten

Kontakta oss