CSR

MVG har fastställt CSR som manifesteras i en uppförandekod som understryker de grundläggande principer som styr MVG och dess dotterbolags verksamhet.

MVG:s uppförandekod och mål för hållbar utveckling baseras på följande internationella principer: 

 MVG uppmanar och förväntar sig att företagets intressenter och samarbetspartner följer dessa principer samt tar del av uppförandekoden i sin helhet.

Kontakta oss

Vi är alltid redo att hjälpa er vidare!

Jag vill diskutera:


    Kontakta oss