MEUS LIBERI TRIPUDIUM AB (”MLT”) SKAPAR MELLANSVENSK INDUSTRIGRUPP AB (”MIAB”) MED SIKTE PÅ INDUSTRIELL UTVECKLING OCH FÖRVÄRV

MLT har fattat beslutet att dela upp sin verksamhet i två delar, dels corporate finance rådgivning genom det helägda dotterbolaget MLT Corporate Finance, dels industriella investeringar genom dotterbolaget Mellansvensk Industrigrupp AB. Ytterligare information finns under följande länk.

MEUS LIBERI TRIPUDIUM AB (”MLT”) SKAPAR MELLANSVENSK INDUSTRIGRUPP AB (”MIAB”) MED SIKTE PÅ INDUSTRIELL UTVECKLING OCH FÖRVÄRV | Meus Liberi Tripudium AB (mynewsdesk.com)

Motala Verkstad Groups verksamhet i AB Motala Verkstad utser VD för framtiden

Motala Verkstad Group AB (”MVG”) har under de tre senaste åren målmedvetet arbetat med produktionseffektiviseringar, kvalitetsförbättringar och fördjupade samarbeten med våra nyckelkunder. Under början av 2020 drabbades vi dock som många andra företag av en osäker period beroende på den pågående pandemin. Situationen kulminerade under våren och koncernen valde då att genomföra en företagsrekonstruktion. Tack vare ett brinnande engagemang hos personalen och en oerhört stark uppslutning från både kunder och leverantörer lyckades rekonstruktionen och koncernen har gått stärkt ur de utmaningar som rekonstruktionen innebar med reducerad kostnadsmassa och uppdaterade avtal med de största kunderna. Det innebär också att framtiden för ett av landets mest anrika industribolag AB Motala Verkstad och dess anställda är säkrad.

Motala Verkstad Group AB återgår till normal verksamhet efter avslutad rekonstruktion

Tingsrätten i Östergötland beslutade fredagen den 31: a juli om det ackordsförslag som MVG AB tillsammans med sina borgenärer föreslagit, och godkänt detsamma. Det betyder att MVG nu kan återgå till normal verksamhet.

Det var under påsken i år som MVG försattes i rekonstruktion bland annat på grund av effekter av Covid-19. Samtidigt försattes även tre av MVG’s dotterbolag i rekonstruktion. Åtgärderna var sprungna ur att skydda en verksamhet som har framtiden för sig, mot kortsiktiga likviditetsmässiga problem.

Genom ett nära samarbete med våra borgenärer, kunder och leverantörer som alla stöttat processen har MVG kunnat gå ur rekonstruktionen, och står nu starkare än på länge för att möta framtiden. Bolaget har tillsammans med dotterbolagen sedan rekonstruktionsstarten aktivt arbetat tillsammans med flertalet av de viktigaste samarbetspartnerna och kunder för att gemensamt finna åtgärder som förbättrar förutsättningarna för en långsiktig lönsamhet och positivt kassaflöde. Orderingången för gruppen har under rekonstruktionsperioden som en konsekvens av detta varit mycket god, då många nyckelkunder har valt att öka volymerna och i en del fall tidigarelägga projekt för att underlätta rådande situation och fortsatt stödja driften i MVG. Vi ser i denna process ett förnyat och förstärkt partnerskap med våra viktigaste partners, något vi är både stolta och tacksamma över.

MVG har under rekonstruktionsprocessen initierat en rad åtgärder för att effektivisera organisationen och dra ner kostnadsmassan. Några av dessa är fullt implementerade men arbetet kommer även fortsätta under hösten med stor intensitet. Inom den närmsta tiden kommer förmodligen även resterande koncernbolag att avsluta sina rekonstruktioner framgångsrikt, varefter hela MVG koncernen är tillbaka i normal verksamhet. Med detta på plats ser vi fram emot hösten med tillförsikt.

Vi vill också tacka alla våra partners, kunder och leverantörer som bidragit till att rekonstruktionen kunnat på ett positivt utfall. Genom att fortsatt arbeta tillsammans hoppas vi på sikt kunna återgälda det förtroende ni visat för MVG med dotterbolag.

Marcus Sandling
Koncernchef MVG

Gå me i vårt nyhetsbrev

* indicates required

Copyright Motala Verkstad Group 2020 - Skapad av Advago

EnglishSwedish

Kontakta oss