Jag har alltid gillat utmaningar och att få vara med på MVGs resa de senaste åren har verkligen varit en rolig men tuff uppgift. Som sälj- och marknadschef har jag bland annat som uppgift att få våra verkstäder, att samverka och lyfta sig till en ny nivå när det gäller gemensamma affärer och kundrelationer.

Jag har tio års erfarenhet av komplex teknikinriktad B2B-försäljning inom tjänsteområdet och mer än 20 års erfarenhet av att leda stora organisationer, bland annat inom teknikkonsultbolag och som tidigare arméofficer med utlandstjänster i Afghanistan och Kosovo.  Dessa erfarenheter har jag haft stor nytta av under uppbyggnaden av det nya MVG, inte minst när det gäller införandet av säljprocesserna och den nya säljorganisationen.

Jag drivs av att få vara med och påverka processer, se hur vi når nya affärsframgångar men inte minst att bygga ett välfungerande team som arbetar gränsöverskridande. Med mina tidigare kunskaper vet jag att en bra laganda är A&O för att få en organisation att fungera. Det har vi lyckats med inom MVG och det är nog det jag är mest stolt över att ha uppnått. Vi arbetar idag som ett flexibelt team inom koncernen, vilket krävs då marknaden svänger och det händer mycket runt om i världen på kort tid. 

Trots rådande omvärldsläge finns det fortsatt flera större tillväxtmöjligheter där vi vill satsa, bl.a. inom energi- och försvarssektorn och till viss del även inom infrastruktursektorn. Här kommer vi att fortsätta vår framgångsrika resa och få in fler nyckelkunder speciellt koncerngemensamma kunder.

Nyckeln till vår framgång inom MVG har helt klart varit våra kompetenta och erfarna medarbetare i produktionen, men också den flexibilitet och nytänkande som finns bland våra dugliga chefer. Utan denna kunskap och hängivenhet hade vi aldrig lyckats lyfta oss till den nivån vi har tagit oss till idag.

Kontakta oss