MVG är en stor aktör inom tung- och medeltung bearbetande industri och är en premiumleverantör av produkter och tjänster. Tillsammans med underleverantörer, kunder och partners tar vi oss an stora, komplexa helhetsåtaganden. MVG har under de senaste åren genomfört flera positiva förändringar inom koncernen för att på ett ännu bättre sätt kunna möta marknadens ökade krav på hög kvalitet och leveransprecision. I detta arbete har MVG haft en tydlig strävan efter att bli mer kostnadseffektiva samt att ytterligare förbättra flexibiliteten vid koncernens samtliga bolag. Extern kommunikation har också blivit en allt mer central del av vårt arbete då vi ser vikten av att i ett tidigt skede, och på ett tydligare sätt, kunna förmedla vårt erbjudande inom bl.a. service, bearbetning, avancerad svetsning och kvalificerat montage.

På vår nya hemsida kan ni läsa mer om Sjölanders Mekaniska med deras kvalificerade svetsningskapacitet och om Lidköpings Mekaniska med deras utomordentliga precisionsverkstad. Lär dig mer om Blue Future och deras höga kompetens samt flexibilitet inom marin- och turbinservice, och inte minst om Motala Verkstad som har snart 200 år lång erfarenhet av imponerande industriprojekt i ryggen. Vi är såklart stolta över att på ett inspirerande sätt presentera våra skickliga enheter med deras signifikanta erbjudanden.

Vi menar att partnerskap är nyckeln till en ömsesidig framgångsrik verksamhet! Tillsammans med våra kunder vill vi inom MVG vidareutveckla och stärka de gemensamma affärsmässiga intresseområdena på marknaden. Genom allianser skapar vi ett strategiskt partnerskap, där MVG tillhandahåller expertis inom tung- och medeltung bearbetning men också inom service och eftermarknad. Genom partnerskapet ser MVG en möjlighet till positionering som gör att ett bredare spektrum av möjligheter blir tillgängliga både för oss och inte minst för våra kunder.

Vi önskar våra kunder, partners och underleverantörer en fantastisk sommar!

Kontakta oss