MVG har under de senaste åren genomfört flera positiva förändringar inom koncernen för att på ett ännu bättre sätt kunna möta marknadens ökade krav på kvalitet och leveransprecision. I detta arbete har vi haft en tydlig strävan efter att bli mer kostnadseffektiva samt att ytterligare förbättra våra dotterbolags flexibilitet. Extern kommunikation har också blivit en allt mer central del av vårt arbete, då vi ser vikten av att i ett tidigt skede och på ett tydligare sätt kunna förmedla vårt erbjudande. Detta för att snabbare kunna fånga upp er, våra nya kunder och affärspartners.

Vid framtagandet av den nya hemsidan har grundläggande kravställningar bland annat varit att den ska var lättnavigerad, att den tydligt ska presentera koncernens förmågor och erbjudanden samt att det ska vara enkelt för er att kontakta oss. Utöver det har hemsidan blivit mobilanpassad, för att göra den tillgänglig på flera typer av plattformar. Detta i samband med att ikonen för förfrågningar återfinns i det övre högra hörnet på samtliga sidor, hoppas vi leder till ännu mer frekventa kunddialoger. Ikonen leder direkt till ett formulär där ni kan lämna in en kundförfrågning som besvaras av oss snarast möjligt.

Vi hoppas att den nya hemsidan ska fånga ert intresse och att vi genom en visuellt mer tilltalande presentation av vår verksamhet, kan hitta nya samarbetsmöjligheter med er. Arbetet med hemsidan fortgår kontinuerligt och vi tar gärna emot tips eller synpunkter på hur den kan förbättras genom vårt webbtipsformulär.

Kontakta oss