Tingsrätten i Östergötland beslutade fredagen den 31: a juli om det ackordsförslag som MVG AB tillsammans med sina borgenärer föreslagit, och godkänt detsamma. Det betyder att MVG nu kan återgå till normal verksamhet.

Det var under påsken i år som MVG försattes i rekonstruktion bland annat på grund av effekter av Covid-19. Samtidigt försattes även tre av MVG’s dotterbolag i rekonstruktion. Åtgärderna var sprungna ur att skydda en verksamhet som har framtiden för sig, mot kortsiktiga likviditetsmässiga problem.

Genom ett nära samarbete med våra borgenärer, kunder och leverantörer som alla stöttat processen har MVG kunnat gå ur rekonstruktionen, och står nu starkare än på länge för att möta framtiden. Bolaget har tillsammans med dotterbolagen sedan rekonstruktionsstarten aktivt arbetat tillsammans med flertalet av de viktigaste samarbetspartnerna och kunder för att gemensamt finna åtgärder som förbättrar förutsättningarna för en långsiktig lönsamhet och positivt kassaflöde. Orderingången för gruppen har under rekonstruktionsperioden som en konsekvens av detta varit mycket god, då många nyckelkunder har valt att öka volymerna och i en del fall tidigarelägga projekt för att underlätta rådande situation och fortsatt stödja driften i MVG. Vi ser i denna process ett förnyat och förstärkt partnerskap med våra viktigaste partners, något vi är både stolta och tacksamma över.

MVG har under rekonstruktionsprocessen initierat en rad åtgärder för att effektivisera organisationen och dra ner kostnadsmassan. Några av dessa är fullt implementerade men arbetet kommer även fortsätta under hösten med stor intensitet. Inom den närmsta tiden kommer förmodligen även resterande koncernbolag att avsluta sina rekonstruktioner framgångsrikt, varefter hela MVG koncernen är tillbaka i normal verksamhet. Med detta på plats ser vi fram emot hösten med tillförsikt.

Vi vill också tacka alla våra partners, kunder och leverantörer som bidragit till att rekonstruktionen kunnat på ett positivt utfall. Genom att fortsatt arbeta tillsammans hoppas vi på sikt kunna återgälda det förtroende ni visat för MVG med dotterbolag.

Marcus Sandling
Koncernchef MVG

Kontakta oss